Vaccinationer för barn

Vaccination av barn är något som har gjort mycket för att förbättra hälsoläget i landet. Alla barn har rätt till vaccination via barn- och skolhälsovården. De första vaccinationerna kan börja redan när barnen är tre månader gamla, och avslutas inte förrän i 14-16-årsåldern. Det finns inga krav på att barn skall vaccineras om det rekommenderas. Beslutet vilar helt på målsmännen. Ett rykte existerar som säger att vaccination mot mässling av barn i unga år kan leda till att barnet utvecklar autism. Detta rykte har ingen sanning bakom sig, utan har gång på gång visat sig helt felaktigt. Tyvärr leder det till att vissa föräldrar undviker att vaccinera sina barn. All vaccination som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är helt kostnadsfria.

De allmänna vaccinationer, och den ålder de erbjuds vid följer här:

3 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker (första dosering)
5 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker (andra dosering)
12 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker (tredje dosering)
18 månader Mässling, påssjuka och röda hund (första dosering)
5–6 år Difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fjärde dosering)
6–8 år Mässling, påssjuka och röda hund (andra dosering)
10–12 år HPV (endast flickor) (dosering 1 till och med 3)
14–16 år Difteri, stelkramp och kikhosta (femte dosering)

Vaccination mot HPV är något som tros förebygga livmoderhalscancer, även om forskning och undersökningar ännu inte är helt färdiga. De preliminära resultat som finns, tyder dock på att minst hälften av alla fall av livmoderhalscancer kan förhindras genom förebyggande vaccinering av flickor mot HPV.

Förutom den allmänna delen av det Svenska vaccinationsprogrammet finns även en riktad del. Det riktar sig huvudsakligen till barn som bedöms vara i riskzonen för att drabbas av exempelvis hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokockinfektion. Skälet kan vara att personer i barnets närhet lider av dessa sjukdomar, eller att barnet kommer från ett land där dessa sjukdomar fortfarande är vanliga.