TBE

Om du vistas i områden som är fästingrika kan det vara en bra idé att vaccinera dig mot TBE. Detta är ett virus som överförs till människor genom fästingbett och kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet.

TBE-viruset kommer ifrån början från smågnagare som fästingen sugit blod från. Därefter finns viruset i fästingens spottkörtlar där det snabbt överförs vid ett bett. I Sverige drabbas cirka 200 personer av sjukdomen TBE varje år och enstaka dödsfall förekommer. Vuxna kan även få långvariga och ofta bestående skador. Barn under sju år får däremot oftast ett lindrigare sjukdomsförlopp.
Symptomen för TBE-virus kan efter en till två veckor visa sig genom att man insjuknar i feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Efter ett par dagar är dessa besvär borta men man känner sig kortvarigt återställd för att återigen insjukna i feber, huvudvärk samt uppvisa symptom på hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Illamående, yrsel, ljuskänslighet och i vissa fall nackstelhet är andra symptom liksom svårighet att gå, talrubbningar och koncentrations- eller minnestörningar.

Viktigt att tänka på är att fästingar bli aktiva när temperaturen stiger över sex grader, normalt från tidigt i mars till sent i november. Är du ofta i områden där det är fästingrikt är det viktigt att du bär stövlar, långbyxor och långärmad tröja, men om du vet med dig att du ofta befinner dig i sådana områden rekommenderas du vaccinera dig för att ytterligare minska risken. Även om den procentuella chansen att en fästing har TBE inte är så stor så är det rekommenderat att man vaccinerar sig.

Vaccinering sker efter avtalad tid på din vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning och det är viktigt att du påbörjar vaccinationen minst en månad innan fästingsäsongen börjar, vanligtvis i slutet av februari.
Vaccineringen mot TBE kan se olika ut men en vanlig dosering är:
– Dos 2 ges en till tre månader efter första sprutan
– Dos 3 ges inför kommande fästingsäsong
– Dos 4 ges efter ytterligare tre år

Efter detta ges en påfyllnadsdos vart femte år, oavsett ålder. Är man över 60 år kan en extra dos efter den andra dosen behövas, rådgör med din vaccinatör vad som gäller för dig.