Hundvaccination

Vaccination av hundar är något som det i vissa fall är krav på. Exempelvis om du vill ta in en hund eller katt till Sverige från utlandet krävs oftast vaccination mot rabies. Om du har tänkt dig att resa utomlands med din hund är det alltså inte ett alternativ, utan något du måste göra. En första vaccination mot rabies kan ske tidigast då hunden är tre månader gammal, och en uppföljande vaccination ett till tre år senare.

Valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation är tre sjukdomar som det rekommenderas att du vaccinerar din hund mot. Dessa sjukdomar drabbar din hund hårt, och vaccination kan förhindra mycket lidande och för tidig död. Vaccination bör ske vid 7-8 veckors ålder, vid 12 veckors ålder, vid 1 års ålder, och sedan kontinuerligt vart tredje år så länge hunden lever.

Kennelhosta är ett samlingsnamn på ett antal sjukdomstillstånd, som alla är mycket smittsamma hundar emellan. Om din hund vistas mycket samman med andra hundra kan en vaccination vara en god idé. Kennelhosta är normalt inte dödligt, utan går över av sig själv efter runt en vecka, men kan i bland vara mycket envisare. Vaccination mot kennelhosta sker först vid 7-8 veckors ålder, vid 12 veckors ålder, vid 1 års ålder, och därefter årligen.

Hundens herpesvirus CHV-1 är en sjukdom som ofta är dödlig för hundvalpar, och hos vuxna hundar leder till luftvägsinfektion. Viruset kan ligga latent hos en hund livet ut, för att då och då blossa upp. Om en tik infekteras under dräktigheten kan det leda till att valparna föds döda. Det finns numera vaccin mot CHV-1, som administreras på dräktiga tikar för att förhindra detta.

Vilka av dessa vaccinationer du anser att din hund behöver beror på den miljö din hund vistas i. Valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation är dock något som det rekommenderas att alla hundar vaccineras mot.