Twinrix

Vid utlandsresa till länder där det finns risk för sjukdomarna hepatit A och B är en vaccination det bästa skyddet. Twinrix är ett vaccin som ger ett långvarigt skydd som ger nytta inte bara vid kommande resa utan även framtida resor.

Hepatit A är en smittsam sjukdom som kan påverka din lever och orsakas av ett hepatit A-virus. Sjukdomen kan smitta via en annan person, mat, dryck, eller om man simmar i vatten som kan blivit förorenat av avloppsvatten. 3 till 6 veckor efter att man kommit i kontakt med viruset börjar symptom som illamående, sjukdomskänsla, feber, värk och smärta märkas av. Även hud och ögonvitar kan få en gulaktig ton. Sjukdomen kan hålla i sig i ungefär en månad innan man känner sig återställd igen. Svårighetsgraden och typen av symptom kan variera och oftast utvecklar inte små barn gulsot.
Hepatit B orsakas av hepatit B-viruset och kan orsaka svullnad och inflammation i levern. Viruset smittas via kroppsvätskor som blod, vaginasekret, sperma eller saliv från infekterade människor.

Vaccination med Twinrix bör ske minst fyra veckor innan avresa och för att det ska ge dig ett långtidsskydd bör du följa ett vaccinationsschema. Schemat är lika för vuxna och barn där man under sex månader tar tre sprutor, 0, 1 och 6 månader efter varandra. Undantag finns för vuxna som efter rådgivning med vaccinatör eventuellt kan nyttja ett snabbschema.

Om du väljer att inte fullfölja vaccinationen enligt schemat kan du inte förvänta dig att få ett långtidsskydd mot hepatit A och B. Det innebär att du vid eventuellt kommande utlandsresor, där risk finns för hepatit, kan få rådet att börja om med vaccinationen.

Vaccination med Twinrix ger ett skydd mot hepatit A och B vid näst kommande resa lik väl som vid kommande resor, detta förutsatt att du tar de sprutor som ditt vaccinationsschema omfattas av.

Om du redan har ett fullt skydd mot antingen hepatit A eller B kan du komplettera med Havrix eller Enegerix-B för att täcka få ett fullständigt skydd mot dem båda.