Influensavaccination

Influensan är en av de smittor som räknas som permanent förekommande för oss människor. Influensa orsakas av ett virus och kan vara potentiellt dödlig om den inte behandlas, speciellt för små barn, äldre och människor med nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar. Generellt drabbas äldre hårdast, och närmare 90 % av de som dör av influensa är över 75 år. Under ett genomsnittsår dör ca 200 svenskar av influensa men under besvärliga år med ovanligare former av sjukdomen kan siffrorna fördubblas eller till och med tredubblas.

Influensans symptom

Vanliga symptom på influensa är hög feber tillsammans med huvudvärk och muskelsmärtor. Sjukdomsförloppet är mycket snabbt, och man kan på bara några timmar gå från att känna sig fullt frisk till feberfrossa. Även symptom som påminner om förkylningssymptom, exempelvis nysningar, kan göra sig påminda men det är främst hosta som är utmärkande för just influensaviruset. Efter tre dagar upptill en vecka brukar febern avta, men om du fortsätter att hosta, eller om febern kommer tillbaka eller vägrar gå ner, bör du undersöka dig för lunginflammation och andra problem i luftvägarna.

Influensavaccination

Vaccination mot influensa har blivit vanligare, men då viruset som orsakar smittan är under ständig mutation finns det inget vaccin som ger permanent skydd mot influensa. I början av varje år identifierar världshälsorganisationen WHO vilka tre strängar av influensa som man bör skydda sig mot, varpå man fram till ungefär sommaren utvecklar vaccin mot dessa. Prognosen bygger naturligtvis på ett brett underlag av data, men det har hänt att man har gjort misstag i beräkningen och tillverkat vaccin för andra stammar än de som faktiskt når pandemiska proportioner.

Influensavaccinet odlas i hönsägg vilket är orsaken till att alla med äggallergi bör informera sin läkare om det. Själva vaccinationen går snabbt och är relativt smärtfri, men du kommer med stor sannolikhet att uppleva svaga sjukdomssymptom och ofta också trötthetskänsla under en till två dagar efter vaccinationstillfället.

Influensavaccin är vanligtvis mycket säkert och tillförlitligt, och de problem med narkolepsi som orsakades av massvaccinering med Pandemrix under hösten 2009 är mycket sällsynta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *