Vaccination mot hepatit

Det finns fem typer av så kallad virushepatit, benämnda hepatit A-E. Dessa sjukdomar är av olika allvarsgrad, och det kan i vissa fall vara en god idé att vaccinera sig mot dem.

Hepatit A kan inte leda till kronisk hepatit. Viruset sprids vida avföring, och offren kan då smittas genom förorenad mat eller vatten. Det är möjligt att vaccinera sig mot Hepatit A, men att vara noga med hygienen, och att undvika rå mat fungerar också bra.

Hepatit B smittar främst via blod och sexuella kontakter. Hepatit B är mycket vanligt i vissa delar av världen, främst sydöstra Asien. Viruset kan leda till att den smittade insjuknar i kronisk hepatit, och utvecklar levercirrhos och levercancer. Vaccination finns tillgängligt.

Hepatit C smittar främst genom blod, och är därför vanligt bland sprutmissbrukare. Det finns i dagsläget ingen vaccination mot hepatit C. Hepatit C leder vanligen till att den smittade utvecklar kronisk hepatit, och i förlängningen levercirrhos.

Hepatit D kan enbart smitta de som redan är smittade med hepatit B.

Hepatit E liknar hepatit A, men kan utvecklas mer explosivt, speciellt hos gravida kvinnor. Ett vaccin är under utveckling, men är ännu inte tillgängligt för allmänheten.

Frågan om det är värt att vaccinera sig mot hepatit A och B är helt upp till individen. Hepatit A är vanligt i många områden i Afrika och Asien, och det kan därför vara en idé att vaccinera sig innan man reser dit. Hepatit B är också vanligt i dessa områden, men smittar främst genom sexuella kontakter. Om man har tänkt undvika sådana är smittrisken liten. Vaccination mot hepatit A varar normalt i tio år, medan vaccination mot hepatit B räcker en hel livstid. Smittrisken är inte så stor, så det är en avvägningsfråga huruvida man är villig att ta risken, eller föredrar att känna sig säker.