Vaccination mot hepatit

Det finns fem typer av så kallad virushepatit, benämnda hepatit A-E. Dessa sjukdomar är av olika allvarsgrad, och det kan i vissa fall vara en god idé att vaccinera sig mot dem.

Hepatit A kan inte leda till kronisk hepatit. Viruset sprids vida avföring, och offren kan då smittas genom förorenad mat eller vatten. Det är möjligt att vaccinera sig mot Hepatit A, men att vara noga med hygienen, och att undvika rå mat fungerar också bra.

Hepatit B smittar främst via blod och sexuella kontakter. Hepatit B är mycket vanligt i vissa delar av världen, främst sydöstra Asien. Viruset kan leda till att den smittade insjuknar i kronisk hepatit, och utvecklar levercirrhos och levercancer. Vaccination finns tillgängligt.

Hepatit C smittar främst genom blod, och är därför vanligt bland sprutmissbrukare. Det finns i dagsläget ingen vaccination mot hepatit C. Hepatit C leder vanligen till att den smittade utvecklar kronisk hepatit, och i förlängningen levercirrhos.

Hepatit D kan enbart smitta de som redan är smittade med hepatit B.

Hepatit E liknar hepatit A, men kan utvecklas mer explosivt, speciellt hos gravida kvinnor. Ett vaccin är under utveckling, men är ännu inte tillgängligt för allmänheten.

Frågan om det är värt att vaccinera sig mot hepatit A och B är helt upp till individen. Hepatit A är vanligt i många områden i Afrika och Asien, och det kan därför vara en idé att vaccinera sig innan man reser dit. Hepatit B är också vanligt i dessa områden, men smittar främst genom sexuella kontakter. Om man har tänkt undvika sådana är smittrisken liten. Vaccination mot hepatit A varar normalt i tio år, medan vaccination mot hepatit B räcker en hel livstid. Smittrisken är inte så stor, så det är en avvägningsfråga huruvida man är villig att ta risken, eller föredrar att känna sig säker.

Dukoral

Kolera är en smittsam och allvarlig tarmsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. Infektionen resulterar i att tarmens celler börjar utsöndra elektrolyter, vilket gör att vatten lämnar tarmen okontrollerat. Denna sjukdom kan på bara några få timmar eller dagar leda till våldsamma diarréer och i värsta fall döden. Det allvarligaste med kolera är den stora … Continue reading

Vaccinationer för barn

Vaccination av barn är något som har gjort mycket för att förbättra hälsoläget i landet. Alla barn har rätt till vaccination via barn- och skolhälsovården. De första vaccinationerna kan börja redan när barnen är tre månader gamla, och avslutas inte förrän i 14-16-årsåldern. Det finns inga krav på att barn skall vaccineras om det rekommenderas. … Continue reading

TBE

Om du vistas i områden som är fästingrika kan det vara en bra idé att vaccinera dig mot TBE. Detta är ett virus som överförs till människor genom fästingbett och kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet. TBE-viruset kommer ifrån början från smågnagare som fästingen sugit blod från. Därefter finns viruset i fästingens … Continue reading

Twinrix

Vid utlandsresa till länder där det finns risk för sjukdomarna hepatit A och B är en vaccination det bästa skyddet. Twinrix är ett vaccin som ger ett långvarigt skydd som ger nytta inte bara vid kommande resa utan även framtida resor. Hepatit A är en smittsam sjukdom som kan påverka din lever och orsakas av … Continue reading

Hundvaccination

Vaccination av hundar är något som det i vissa fall är krav på. Exempelvis om du vill ta in en hund eller katt till Sverige från utlandet krävs oftast vaccination mot rabies. Om du har tänkt dig att resa utomlands med din hund är det alltså inte ett alternativ, utan något du måste göra. En … Continue reading